Οδηγίες για έκδοση τιμολογίου βάση ΠΟΛ 1150 , άρθρο 39α

Αφού κάνετε τη παραγγελία στο eshop μας θα χρειαστεί να μας στείλετε τα παρακάτω:

1) Στοιχεία μητρώου επιχείρησης από το taxis με πρόσφατη ημερομηνία εκτύπωσης σε εμφανές σημείο, το πολύ 1 ημέρα πριν την παραγγελία σας.

2) Στοιχεία νομικού προσώπου από το taxis με πρόσφατη ημερομηνία εκτύπωσης σε εμφανές σημείο, το πολύ 1 ημέρα πριν την παραγγελία σας.

3) Επικυρωμένο έγγραφο τραπέζης που αποδεικνύει ότι ο λογαριασμός είναι εταιρικός και ανήκει στο ίδιο ΑΦΜ, ή εναλλακτικά εκτύπωση από το taxis με τρέχουσα ημερ/νια τους βεβαιωμένους λογαριασμούς της επιχείρησης .

4) Αποστολή του καταθετηρίου όταν ολοκληρωθεί το έμβασμα από τον εταιρικό σας λογαριασμό.

* Από την στιγμή που έχετε ήδη μια παραγγελία σε εξέλιξη δεν υπάρχει η δυνατότητα να καταχωρήσετε και δεύτερη.. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της πρώτης παραγγελίας τότε μπορείτε να καταχωρήσετε την επόμενη.

Τα έγγραφα θα πρέπει να αποστέλλονται σε μορφή pdf σ’ ένα ενιαίο email στο info@planetmobile.gr για να διευκολύνεται ο έλεγχος από το νομικό τμήμα.

Σε περίπτωση που η επιχείρησή σας δεν ανήκει σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, τότε ο ΦΠΑ 24% θα χρεωθεί κανονικά στο τιμολόγιο.
Τα προϊόντα τα οποία δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 39α (Ν.2859/2000) θα τιμολογούνται κανονικά με ΦΠΑ 24% σε όλες τις επιχειρήσεις.

Η αποστολή θα πρέπει να γίνεται αυστηρά στην έδρα της επιχείρησης.

Σε περίπτωση που δεν έχουμε λάβει τα παραπάνω έγγραφα εντός 48 ωρών ή δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις η παραγγελία θα ακυρώνεται αυτόματα και θα πρέπει να προχωρήσετε σε νέα.

Η παραγγελία σας θα ακυρώνεται αυτόματα στις εξής περιπτώσεις

  • Σε περίπτωση που δεν έχουμε λάβει τα παραπάνω έγγραφα εντός 48 ωρών από την παραγγελία σας
  • Σε περίπτωση που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις
  • Σε περίπτωση η πληρωμή δεν γίνει εντός 24 ωρών από την στιγμή που θα σας στείλουμε το προτιμολόγιο.